Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

OS České Budějovice – zabezpečení serverovny samozhášecím systémem


Kategorie

Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění zakázky je zabezpečení serverovny v sídle zadavatele automatickým zhášecím zařízením. Zabezpečení bude spočívat v instalaci (dodávce a montáži) stabilního hasicího zařízení s hasivem NOVEC 1230 včetně detekce, signalizace a ovládaní hašení. Předmětem plnění je rovněž zpracování dodavatelské dokumentace. U druhu hasiva je vyloučeno použití substitutu. Systém musí být navržen v souladu s řadou norem ČSN EN 15004 a ČSN 34 2710. Hasivo NOVEC 1230 bude certifikovánu u TÚPO MV ČR dle EN 15004-2 a ISO 14520-5. Systém SHZ s hasivem NOVEC 1230 bude certifikován u autorizované osoby v ČR. Veškeré komponenty hasicího zařízení musí mít platné certifikáty v souladu se stanovenými českými normami, především musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12 094. Hasicí systém bude koncipován tak, že v prostoru chráněné místnosti bude umístěn zásobník s hasivem. Pracovní tlak systému bude na takové úrovni, aby nebylo potřebné použití přetlakových klapek a tudíž nutných stavebních úprav. Vypouštěcí trysky budou umístěny v prostoru místnosti. Ovládací ústředna bude umístěna v prostoru místnosti. Ústředna bude splňovat standardy EN 12094-1 a 3, dále EN 54-2,4 a 13. Detekce bude realizována pomocí automatických kouřových hlásičů a laserového aspiračního hlásiče. Uvnitř střeženého prostoru bude osazen tlačítkový hlásič systému SHZ s funkcí stop pro zablokování systému před vypuštěním hasiva, vně místnosti pak tlačítkový hlásič pro ruční spuštění systému SHZ.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.10.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.