Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Oprava fasády nám. Hrdinů 4


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Parter domu navrhuji v jedné barvě, světle šedé. Navrhuji vrátit mu někdejší krásu, která vzala za své použitím hrubé tmavé barvy na jemné lezény a osekáním části římsy pro snadnější instalaci výkladců. Část římsy nad výkladci navrhuji dozdít (opravdově zednicky, ne polystyrénem) podle zachovalé části nad průjezdem (viz řez A), lezény se musí zbavit hrubozrnných nánosů, musí zůstat přesně zachovány jejich v půdorysu kosé boční hrany a musí geometricky přesně proniknout do oblouku římsy. Také ostatní římsy a podhled arkýře se musí reprofilovat, očistit od vrstev barev a nezanášet novými štuky. Nový šedý mramor u dvou vstupů do provozoven navrhuji nahradit béžovým - takovým, který se víc podobá tomu stávajícímu. Sklepní okénka doporučuji upravit proti zatékání dešťové vody a zakrýt žárově pozinkovanou mřížkou v úrovni obkladu, aby v nikách nezůstávaly odpadky. Nad chodníkem se v omítce vynechá 5 cm vysoká neomítnutá spára pro odvádění vlhkosti ze zdiva

Horní 2 podlaží a vikýř – na rovné plochy mezi okny navrhuji podobnou cihlovou barvu, jen trochu světlejší než stávající. Na rovné plochy tvořící vystupující vodorovné pásy pod okny navrhuji ještě o něco světlejší. Římsy, štukové ozdoby a architektonické články budou světle šedé. Musí se reprofilovat, očistit od vrstev nových barev a nezanášet a nezaoblovat novými štuky, aby vynikla jejich jemná profilace. Pět ozdob pod okny se orámuje rámečkem z malty (ne polystyrénu) širokým 5 cm a předstupujícím 2 cm před líc fasády. Celá ozdoba bude světle šedá. Nový štuk na římsách, podhledu arkýře, pěti ozdobách, svislých pilastrech a všech ostatních světle šedých plochách bude zcela hladký.

Oprava rovných ploch (jen velmi obecně): stará omítka se připraví tak, aby se na ni mohly nanášet nové vrstvy. Odstraní se stará barva. Odstraní se štuk až na jádrovou omítku, odstraní se nesoudržná jádrová omítka. Menší trhliny v omítce se zatmelí, případné větší trhliny se „sešijí“ pomocí speciálních ocelových prutů vložených do drážky ve zdivu. Nový štuk se nebude natahovat na starý štuk nebo dokonce starý nátěr. Nový štuk bude paropropustný, musí být prodyšnější než jádrová omítka, barva zase musí být prodyšnější než štuk.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.08.2018 (12:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.