Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou stavebních záměrů (prací) v areálu Oblastní nemocnice Náchod vycházející z požadavků na prostorové nároky a optimalizaci konstrukčního řešení v návaznosti na schválené technologie požadované investorem v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s názvy:
1) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – digitalizace RTG pracovišť
2) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UTZ vyšetřovny, zpracované firmou JIKA-CZ s.r.o., IČ:259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 10/2017, zodpovědný projektant ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS“), ve znění pozdějších změn.
1)RTG dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v budovách A, B a D areálu nemocnice.
Řešené prostory se nachází:
V západní části v 1.NP budovy A (SO.02), v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště ultrazvuku na skiagraf.
Ve středu jižní části 2.NP budovy B (SO.03) – horní areál, dojde k drobným stavebním úpravám.
Po okrajích 1.NP budovy D (SO.01), v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku, a dále vzniká zázemí pro personál v podobě dvou šaten, pokoj lékařů, recepce s kartotékou.
2)UTZ dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v pavilonu A. Řešené prostory se nacházejí v západní části v 2.NP budovy A (01). V prostoru stávající části budovy bude provedena demontáž vnitřního vybavení a případně lékařské technologie. Dále budou vybourány příčky, podlahová souvrství dle potřebného rozsahu, podhledy. Ve stěnách a stropech budou vybourány prostupy pro vedení instalací. Dále budou zpřístupněny podhledy navazující na řešenou oblast. Dále budou vytvořeny nové svislé nenosné lehké příčky, nášlapné vrstvy podlah, stropy budou opatřeny novými podhledy.
Dále budou provedeny stavební úpravy na budově E v 3.NP, kde dojde rozdělení místnosti příčkou SDK, doplnění nových světel napojených na stávající rozvody, otlučení obkladů, zednické začištění, oškrábání stávajících maleb a provedení nových (bez zásahu do omyvatelných nátěrů) a dojde k úpravě stávajících sociálních zařízení, k demontáži zařizovacích předmětů, osazení nových, k otlučení stávajících obkladů a k provedení nových obkladů, výmalba, zrušení plechové příčky a nahrazení novou z SDK.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 21.06.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 20.07.2018 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.