Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Nákup ochranných pracovních pomůcek


Kategorie

Oděvy, textil

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup zboží – reflexních vest a ochranné obuvi, dále specifikovaného v zadání této VZMR. Zakázka je rozdělena na části. Účastník může podat nabídku na obě části nebo jen na některou z nich. Smlouva bude uzavřena pouze na ty části, u kterých bude účastník vybraným dodavatelem (vítězem). Každá část je hodnocena samostatně. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizována jako celek za danou uzavřenou smlouvu v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Vybraný dodavatel je povinen dodat vzorky bot (část 2 položka 1 Neprořezné boty a část 2 položka 2 Boty s ocelovou špicí) a to 1 pár od každé velikosti z důvodu provedení zkoušky a upřesnění velikostí dodavateli. Vybraný dodavatel je povinen dodat vzorky nejpozději do 10 pracovních dní od odeslání "Oznámení o výběru dodavatele". Náklady na dodání vzorků a případné vrácení zpět hradí dodavatel. Adresa pro dodání vzorků je shodná s adresou dodání - místem plnění: Vojenský útvar 4428, ul. kpt. Jaroše 1153, 75301, Hranice. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele link https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/MultiprofilVerejneDokumentyZadavatele-310920816/ ) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.09.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.