Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Nákup ND pro vozidla LAND ROVER


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Nákup ND pro vozidla LAND ROVER dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět. Návrh smlouvy/ objednávky je součástí zadávací dokumentace. Čestné prohlášení O splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až písm. e) dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vložte do VZ podepsané osobou oprávněnou viz.vzor v přílohách. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! „Stížnosti dodavatele: Stížnost dodavatele je stížnost proti jakémukoliv úkonu zadavatele u VZ malého rozsahu. Stížnost dodavatele musí být doručena zadavateli elektronickou formou, prostřednictvím elektronické komunikace předmětné VZ v e-Tržišti, ve lhůtě 3 pracovních dnů (72 hodin) ode dne vyhlášení VZ, a ve lhůtě do 3 pracovních dnů (72 hodin) ode dne zveřejnění vyhodnocení VZ v e-Tržišti. V případě nefunkčnosti e-Tržiště je možné zaslat stížnost na e-mailovou adresu zpracovatele VZ. Zadavatel vyřizuje stížnost ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení zadavateli. V případě nesouhlasu účastníka výběrového řízení se způsobem řešení stížnosti má uchazeč možnost odvolat se k Odboru dohledu nad akvizicemi MO, prostřednictvím elektronické adresy zadavatele a zároveň na telefax zadavatele, a to do 3 pracovních dnů (72 hodin) od doručení vyřízení stížnosti zadavatelem. Stížnost bude opětovně přezkoumána a odpovězeno na ni bude ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího doručení.“

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.07.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.