Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
ve stanici Soběslav dojde k rekonstrukci železničního spodku a svršku plánského zhlaví stanice; v úseku ŽST Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,88) ke zřízení nového železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať ve zcela nové stopě v délce 8,42 km, zřízení náspů (28 %) a zejména traťových zářezů (52 % z délky přeložky), zbytek trati je na umělých stavbách (mosty, tunely), zřízení dvou nových zastávek Myslkovice a Doubí u Tábora (zastávka v nové poloze), snesení kolejového roštu a částečné odtěžení náspů a zavezení zářezů na stávající trati přes železniční stanici Roudná. Všechna nástupiště budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště. Dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů; přejezdy budou zrušeny a převážně nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničními mosty, resp. podchody nebo silničními nadjezdy). Dále budou realizovány přeložky silnic. Novostavba dvoukolejného tunelu s pracovním názvem „zvěrotický“ za ŽST Soběslav ve směru Doubí u Tábora v celkové délce 370 m. Rekonstrukce mostů a propustků dle zásad modernizace. Zřízení „městského“ podchodu nahrazujícího zrušený přejezd na plánském zhlaví stanice. Výstavba nových železničních mostů, propustků, silničních nadjezdů, tunelového mostu, opěrných a zárubních stěn. Přeložky inženýrských sítí, výstavba přípojek pro nové objekty. Zřízení trakčního vedení, spínací stanice, osvětlení ve stanicích a zastávkách. Zřízení přístřešků, orientační systém, protihluková opatření. Kompletní rekonstrukce zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky, příprava na zřízení pevné části systému GSM-R.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.01.2019 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.