Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno


Kategorie

Telekomunikace

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na následné poskytování mobilních hlasových a datových služeb (dále souhrnně „služby“). Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb ve smyslu Specifikace předmětu plnění rámcové dohody (příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Zadavatel uzavře rámcovou dohodu dle ust. § 131 ZZVZ s jedním vybraným dodavatelem, následné poskytování služeb bude probíhat na základě účastnických smluv uzavřených jako výsledek dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Realizace dílčích veřejných zakázek (účastnických smluv) bude probíhat na základě výzev zadavatele podle aktuálních potřeb zadavatele. Celkový počet aktuálně využívaných hlasových a datových SIM karet zadavatele je uveden v Ceníku základních služeb, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.. Zadavatel si vyhrazuje právo toto množství v budoucnosti měnit dle aktuálních potřeb. Minimální požadované a garantované množství SIM karet činí 500 SIM karet. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.07.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.