Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Místní komunikace k RD, Borek u Dačic


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících se stavebními úpravami místní komunikace v místní části Borek u Dačic, konkrétně na pozemcích a p.č. 284/26 a 284/28 v délce cca 176 m, šířce v rozmezí 5-5,2 m, končící poslední obsazenou parcelou p.č. 284/21 v k.ú. Borek u Dačic. V době zahájení stavebních prací budou z celého úseku odstraněny konstrukční vrstvy až na pláň. Vlastní oprava bude spočívat v provedení odvodnění podloží zřízením podélné drenáže DN 110 v místech, kam bude nově vyspádována zemní pláň a tato bude zaústěna do uličních vpustí. Pro zabránění penetrace nevhodné podložní horniny do konstrukčních vrstev bude na zemním pláň položena výztužná tkaná geotextilie. Dále bude položen podklad ze štěrkodrtě tl. 250 mm, podkladní vrstva ACP 16 v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 30.04.2019 (13:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.