Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Osečnice a Komplexní pozemkové úpravy Lomy u Osečnice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Osečnice a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lomy u Osečnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Díla budou sloužit jako podklady pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Zadavatel v souladu s §101 zákona č. 134/2016 Sb. rozděluje tuto veřejnou zakázku na níže uvedené části a vymezuje jejich předmět takto:
Část A: Komplexní pozemkové úpravy Osečnice
Část B: Komplexní pozemkové úpravy Lomy u Osečnice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.09.2018 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.