Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovky silnice II/508 včetně případné sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace a výškové rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí. Návrh zcela zachovává směrové i výškové vedení nivelety. Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou živičných vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115.
Částečné sanace krajnice - navrhují v místech s výskytem síťových trhlin a snížených modul pružnosti nestmelených podkladních vrstev na šířku 1,25 m od okraje vozovky.
Stávající systém odvodu dešťových vod z komunikace příčným a podélným spádováním přes nezpevněnou krajnici do silničního příkopu nebo přilehlých nezpevněných ploch bude zcela zachován.
V úsecích km 1,650 – 1,700; km 1,850 – 2,070; km 2,369 – 2,626; km 3,394 3,691 dojde k obnově rigolu s obrubou, obruba bude provedena s převýšením + 15,0 cm, v místě vjezdů +5,0 cm. V délce zhruba 60,0 m bude místo obruby použita palisáda z důvodu blízkosti strmého svahu.
V úseku km 2,626 – 2,734 bude příkop zpevněn příkopovou tvárnicí. Vtokové objekty v příkopech, příkopy a propustky budou pročištěny a případně obnoveny. Na sjezdech ze silnice budou doplněny chybějící propustky s šikmými čely. U vtokových objektů propustků ve staničení km 2,646, km 2,862, km 3,394, km 3,529 bude osazena horská vpust.
V rámci stavby je navržena obnova svodidla v úseku km 1,503 – 1,584 (L strana) a km 1,503 – 1,590 (P strana). Dále bude provedena kompletní výměna směrových sloupků.
V rámci stavby je navržena obnova zábradlí opěrných zdí, které vykazují poškození ochranného nátěru. V rámci této stavby bude stávající zábradlí očištěno od zbytků nátěru a bude opatřeno novým ochranným nátěrem.
U opěrné zdi ve staničení km 2,207 bude odstraněn žlab. V místě výtoku žlabu přes římsu opěrné zdi, bude zeď otryskána a opatřena novou vrstvou omítky a natřena ochranným nátěrem.
Obnova svislého a vodorovného dopravního značení na silnici II/508 do tvaru odpovídající současnému stavu. Svislé dopravní značení v rámci rozsahu stavby bude ponecháno stávající, pouze lokálně dle přiložené situace budou značky upraveny. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast - minimální zaručená životnost 3 roky). Dělící a vodící čáry musí být profilované a/nebo strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.01.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.