Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185“.
Jedná se o rekonstrukci silnice druhé třídy II/325, rekonstruovaný úsek začíná ve staničení km 20,085 a končí křižovatkou se silnicí III/30012 v obci Bílá Třemešná, staničení km 22,185.
Rekonstrukce silnice bude spočívat v recyklaci vozovkových vrstev v tl. 170 mm, poté se provede pokládka nové ložné a obrusné vrstvy v tl. 120 mm, šířkového rozšíření silnice bude spočívat v kompletní výměně vozovkových vrstev. Součástí rekonstrukce silnice je také zpevnění a rozšíření krajnic, reprofilace příkopů a obnova propustků. Odvodnění komunikace II/325 v extravilánu respektuje stávající řešení, dešťové vody jsou svedeny do otevřených příkopů nebo přímo do terénu. Odvodnění v intravilánu je nově řešeno silniční dešťovou kanalizací z toho důvodu, aby nedocházelo k zaplavování soukromých pozemků silničními vodami. Součástí rekonstrukce jsou i nezbytné přeložky inženýrských sítí.
Komunikaci II/325 kříží v km 21,621 železniční trať č. 030 Pardubice – Trutnov – Liberec. Jedná se o jednokolejnou trať. Dle požadavku SŽDC v místě přejezdu dojde k obnově obrusné vrstvy v tl. 50 mm a to v položení nové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm, spáry budou utěsněny plastickou zálivkou.
Bude doplněno a obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady
SO 102 – Silnice II/325 km 20,085 - 22,185 extravilán
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření
SO 302 – Silniční kanalizace Bílá Třemešná
SO 452 – Přeložka VO Bílá Třemešná
SO 501 – Přeložka STL plynovodu Bílá Třemešná
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky a bude rozdělena na dvě etapy z důvodů nutnosti zajištění obsluhy Výchovného ústavu Husův domov, kterému musí být zajištěn nepřetržitý příjezd IZS.
I.etapa – výstavba SO 102 km 20,085-21,175
II.etapa – výstavba SO 102 km 21,175-22,185
Před začátkem stavebních prací na silnici II/325 bude provedena oprava objízdné trasy na silnici II/299. Na této silnici dojde k zesílení konstrukčních vrstev v celé její šířce.
Zhotovitel bude koordinovat práce s přeložkou sdělovacího vedení SO 461 ve vlastnictví CETIN.
Stavba bude provedena podle předané dokumentace ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hanyk, datum zpracování 11/2017. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.01.2019 (08:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.