Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

GFŘ - Orebitská - rekonstrukce výtahů


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce osobních výtahů TOV 630 (výr. č. 1093-6171/1, rok výroby 1993) a TOV 1000 (výr. č. 1093-6171/2, rok výroby 1993) v budově Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 (dále jen „FÚ“) včetně provádění servisu a údržby nových výtahů po dobu jejich záruky dle podmínek této Výzvy a dle projektové dokumentace (Příloha č. 2 Výzvy). Oba výše uvedené výtahy budou rekonstruovány najednou a za plného provozu objektu, avšak takový způsobem, aby byl jeho provoz co nejméně omezen. Součástí kompletní rekonstrukce (kompletní výměny) výtahů bude výměna výtahových pohonů (nové pohony budou umístěné pod stropem výtahové šachty), nosných prostředků, výtahových vodítek, výtahových klecí, šachetních dveří a dalších souvisejících komponent za nové, které budou odpovídat platným právním předpisům, technickým normám ČSN EN a aktuálním moderním trendům. Šachetní dveře a zárubně nových výtahů budou provedeny v neutrální šedé barvě (zadavateli bude po uzavření Smlouvy o dílo předložen vzorník RAL pro výběr odstínu). Součástí kompletní rekonstrukce výtahů je také provedení souvisejících stavebních prací, úprav a úkonů ve strojovnách výtahů, na jednotlivých nástupištích a ve výtahových šachtách v souladu s technickými parametry uvedenými v Příloze č. 2 Výzvy a v souladu s ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81- 50. Nové výtahy budou provedeny v souladu s ČSN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahu při požáru. Objednatel předpokládá napojení ovládání výtahů na stávající systém EPS (elektronická požární signalizace), kdy objednatel zajistí provedení přívodního vodiče z ústředny EPS do míst výtahové šachty včetně zalištování a zhotovitel dále zajistí dotažení přívodu k výtahovým rozvaděčům, připojení ovládání výtahů a zprovoznění. Nové výtahy budou obsahovat náhradní zdroj elektrické energie, který zajistí, že v případě výpadku elektrické energie výtahy sjedou do nejbližšího nástupiště, dveře se samočinně otevřou a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Na nových výtazích budou provedeny veškeré předepsané zkoušky a prohlídky v souladu s ČSN EN a souvisejícími právními předpisy, před uvedením do provozu bude zajištěno provedení posouzení shody výtahu autorizovanou (notifikovanou) osobou (např. Technická inspekce ČR, I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o., apod.), vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění a nařízení vlády 122/2016 Sb., v platném znění a předložení dokumentace skutečného provedení díla. Na zhotovené dílo bude poskytnuta záruka na jakost v délce minimálně 60 měsíců. Vzhledem k charakteru objektu FÚ je nezbytné prostor stavby, kde bude probíhat samotná rekonstrukce výtahů, od ostatních prostor objektu, prachotěsně oddělit. Prostor před vstupy do výtahů bude po dobu stavebních úprav ohrazen a zabezpečen proti vstupu nepovolaným osobám a z důvodu eliminace prašnosti. Během provádění prací je nezbytné dodržování platných předpisů požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na staveništi a v prostorech dotčených stavbou bude zhotovitelem díla prováděn průběžný úklid.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.06.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.