Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Geodetické práce - zaměření souboru pozemků a budovy a zjištění průběhu inženýrských sítí – Nádraží Bubeneč


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je zpracování podkladu pro účel zpracování studií možného využití budovy a jejího blízkého okolí.
Jedná se soubor pozemků, parc. č. 2164/13, 2164/14, 2164/15, 2164/16, 2166, 2167, 2168, 1762/1, 1762/2, 1089, 2109, 2093, 2094/1, 2095 v k. ú. Bubeneč. Areál Českých drah a SŽDC a objekt nádraží budou zpřístupněny zadavatelem. Celková výměra dotčených pozemků je cca 12.000 m2. Hrubá podlažní plocha nádražní budovy k zaměření je cca 1.100 m2. Řešené území se týká pouze pozemků ve vlastnictví ČD a.s., SŽDC s.o. a Hl. m. Prahy.
Předmět zakázky zahrnuje zaměření polohopisu a výškopisu území, vnější a vnitřní zaměření objektu nádraží a vyšetření průběhu inženýrských sítí.
Rozsah řešeného území je také zobrazen v přiloženém schematickém plánu.
Rozsah odevzdání:
– situace zájmového území - polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:500 (měřítko pro tištěné paré) v kvalitě účelové mapy, včetně připojení na systémy S–JTKS a BPV. Situace bude zahrnovat zaměření povrchových znaků (vozovky, chodníky, ploty, vstupy na pozemky, terén, rozlišení povrchů, viditelné a přístupné znaky inženýrských sítí, uliční osvětlení, vzrostlá zeleň, obvody keřových skupin, půdorysné hmoty stavebních a jiných nadzemních objektů)
– půdorysy, pohledy, příčný a podélný řez objektem (pouze) nádraží - základní dokumentace v podrobnosti projektu pro územní řízení, v měřítku 1:100

– zákres průběhu inženýrských sítí

– technická zpráva
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.07.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 05.08.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.