Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Dopravní model – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dopravního modelu – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.

Model dopravy bude proveden pro potřeby Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem jako analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů (nejedná se o nákup softwarového či hardwarového vybavení). Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility. Vyhotovení výpočtů hlukové a emisní zátěže je možné provést pouze na základě informací o intenzitách dopravy na všech komunikacích.
Dopravní módy a časy
Model dopravy bude proveden pro dopravní módy:
• silniční automobilová doprava (osobní, nákladní),
• veřejná doprava (trolejbus, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak),
• cyklistická doprava,
• pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy).
Modelové časy budou provedeny ve 4 modelových časech pro běžný pracovní den:
• ranní špičkové období 4 hod. (5:00 - 9:00),
• odpolední špičkové období 4 hod. (13:00 - 16:00),
• zbytek do 24 hod (tj. 18 hod.),
• 24 hodin běžného pracovního dne jako součet předchozích 3 modelových časů.
Dopravní síť
Dopravní síť bude provedena jednotně pro všechny druhy dopravy, bude obsahovat rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy dopravy a modelové časy.
Modelová síť bude obsahovat na území města: dálnici, silnice I. – III. třídy, místní komunikace I. a II. třídy, základní síť cyklostezek včetně sdružených, vybrané chodníky
v místech přestupních uzlů (cca 20 míst - tyto po dohodě se zadavatelem), všechny železniční tratě, všechny křižovatky komunikací zadané sítě, pěší dopravu, parkování
a odstavná místa - tyto po dohodě se zadavatelem.
Modelová síť bude obsahovat v navazujícím území okresu Ústí nad Labem: dálnici, silnice
I. – III. třídy, všechny železniční tratě, lodní dopravu.
Výpočtové funkce a kalibrace
Model dopravy bude obsahovat, popisovat použité funkce a parametry funkcí při výpočtu.
Přetížení dopravní sítě bude modelováno kapacitně závislou metodou.
Kalibrace modelu bude doložena a prezentována absolutní a relativní odchylkou mezi modelovou intenzitou a zjištěnou intenzitou v jednotlivých kalibračních bodech, sumou cest a průměrnou přepravní vzdáleností na síti pro každý dopravní mód. Kalibrace modelu bude konzultována a odsouhlasena zadavatelem

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.05.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 20.05.2019 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.