Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
• zpracování dokumentace stavby pro stavební povolení („DSP“) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou.

• Zpracování DSP v rozsahu uvedeném ve Zvláštních technických podmínkách, včetně zajištění geodetické činnosti, geotechnického průzkumu a komplexního inženýringu, tj. i závěrečného projednání s orgány státní správy tak, aby úspěšně proběhlo schválení DSP a následně stavební řízení pro vydání stavebního povolení, v případě, že bude na základě technického řešení vyžadováno.
• Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi DSP stavby včetně zpracování plánu BOZP na staveništi i jeho části určené pro údržbu stavby na dokončené stavební dílo, vše v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Směrnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/655/EHS, 89/391/EHS, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 89/391/EHS, 83/477/EHS, 80/1107/EHS, 83/477/EHS, atd. - Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES, 2001/45/ES, 95/63/ES. Koordinátor bude uveden dle z §14 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve smlouvě o dílo na DSP stavby
• zpracování a podání žádosti o zahájení stavebního řízení na základě plné moci, zajištění pravomocného stavebního povolení a projednání případných překládek sítí, v případě, že bude na základě technického řešení vyžadováno.
• Zajištění posouzení shody notifikovanou osobou ve fázi DSP stavby
• Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.07.2018 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.