Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Dodávky křemičitého písku pro trakční účely


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní dílyStavebnictví a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této zakázky jsou dodávky sušeného křemičitého písku pro trakční účely (dále také jako „Zboží“) dle podmínek Zadavatel stanovených ve Výzvě, návrhu Rámcové kupní smlouvy a v přílohách těchto dokumentů, zejména přílohy č. 1 Smlouvy – Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 – novelizace 09/2008 (dále také jako „Pokyn“). Jednotlivé dodávky Zboží budou zadávány dle aktuální potřeby Zadavatele na základě samostatných objednávek. Zakázka je financována z vlastních zdrojů, pro financování nebude využito dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujícími veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.02.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 26.02.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.