Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka serverů pro zpracování sekvenačních dat a jejich statistickou analýzu


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku výpočetního a souborového serveru pro zpracování sekvenačních dat a jejich statistickou analýzu. Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem, která upraví podmínky dodání předmětu veřejné zakázky, blíže specifikovaného ve výzvě (ZD), v závazném vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 výzvy, a v příloze č. 3 výzvy. Všechny komponenty a příslušenství nabízené účastníky v rámci tohoto zadávacího řízení musí být nové, nepoužité a nerepasované. Účastník je povinen doložit potvrzení od výrobce nebo autorizovaného distributora o určení dodávaných komponent pro evropský (resp. český) trh a koncového zákazníka Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to zadavatel při dodání zařízení požádá. Zadavatel požaduje, aby dodaná zařízení byla plně podporovaná servisním střediskem v České republice.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.08.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 20.08.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.