Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Dodání vybavení restaurátorské dílny a ATR-FTIR spektrometru - opakované řízení


Kategorie

Nábytek
Nábytek ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nového vybavení restaurátorského pracoviště rozdělené na následující části: 1) Laboratorní vybavení – bezodtahová digestoř 1 ks, protipožární skříň 3 ks, odvlhčovač 3 ks, lednice 1 ks, váhy 1 ks, digitální měřák teploty a vlhkosti 1 ks, pojízdný restaurátorský box 3 ks 2) Elektronické vybavení – skener na negativy A3 1 ks, stolní počítač 3 ks, monitor 3 ks, notebook 2 ks, skener na negativy A4 3 ks, tiskárna 1 ks, digitální fotoaparát s příslušenstvím 3 ks, prosvětlovací stůl, 3 ks, licence Adobe Photoshop na 48 měsíců 3) ATR-FTIR spektrometr s příslušenstvím 4) Mobilní odsávací zařízení – 3 ks Podrobněji je předmět zakázky popsán v příloze č. 1 každé kupní smlouvy – Specifikace předmětu smlouvy. Součástí předmětu plnění pro část 1), 2), 3) a 4) je i instalace přístrojů a v případě části 3) i zaškolení personálu zadavatele. Zadavatel umožňuje podání nabídky na plnění celého předmětu veřejné zakázky, i na plnění jen některé z dílčích částí 1) až 4). Zadavatel uvádí, že toto zadávací řízení navazuje na zadávací řízení s názvem „Dodání vybavení restaurátorské dílny, 3D mikroskopu a ATR-FTIR spektrometru“, které bylo rozděleno na celkem 5 částí, přičemž v rozsahu 3 částí, které tvoří předmět této veřejné zakázky, bylo zadávací řízení zrušeno a v rámci dalších 2 částí s názvem „Specifické vybavení“ a „Digitální 3D mikroskop s příslušenstvím“ byly vybráni dodavatelé. Následující zadávací řízení rozdělené na 3 části s názvem „Dodání vybavení restaurátorské dílny a ATR-FTIR spektrometru“ bylo zrušeno. Nové zadávací řízení je rozšířeno o část 4 – Mobilní odsávací zařízení. Předpokládaná maximální hodnota celé veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí 3.414.803,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu v § 18 odst. 2 zákona jako hodnota všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Do předpokládané hodnoty tedy byly zahrnuty i předpokládané hodnoty částí veřejné zakázky, které byly zadány v předchozím zadávacím řízení specifikovaném výše (tj. část „Specifické vybavení“, jejíž předpokládaná hodnota činila 480.000,- Kč bez DPH, a část „Digitální 3D mikroskop s příslušenstvím“, jejíž předpokládaná hodnota činila 840.000,- Kč bez DPH). Předpokládaná hodnota čtyř částí veřejné zakázky zadávaných v rámci tohoto řízení je 2.094.803,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky i jejích dílčích částí je nepřekročitelná. Dodavatel, který nedodrží maximální výši nabídkové ceny nebo níže uvedené předpokládané hodnoty dílčích částí veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.06.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.