Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Dendrologické posouzení dřevin – Nádraží Bubeneč


Kategorie

Správa a údržba, úklidZemědělství, lesnictví a krajinářství
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je zpracování podkladu pro účel zpracování studií možného využití budovy a jejího blízkého okolí.
Jedná se soubor pozemků, parc. č. 2164/13, 2164/14, 2164/15, 2164/16, 2166, 2167, 2168, 1762/1, 1762/2, 1089, 2109, 2093, 2094/1, 2095 v k. ú. Bubeneč. Areál Českých drah a SŽDC budou zpřístupněny zadavatelem. Celková výměra dotčených pozemků je cca 12.000 m2. Řešené území se týká pouze pozemků ve vlastnictví ČD a.s., SŽDC s.o. a Hl. m. Prahy.
Předmětem zakázky je vyhotovení inventarizace dřevin v rámci dendrologického průzkumu se stanovením sadovnických hodnot dřevin. V rámci průzkumu budou sepsány všechny dřeviny, které se na zahradě nachází. Bude přesně určen rod a druh (česky a latinsky), budou uvedeny rozměry dřevin (výška, průměr kmene, výška a průměr koruny apod.) a bude určena jejich sadovnická hodnota. Dřeviny budou posouzeny dendrologem z hlediska jejich umístění, vitality, zdravotního stavu s ohledem na další uplatnění. Součástí posudku bude návrh pěstebních opatření (dendrologické, výchovné a zmlazovací řezy) a návrh kácení.
Rozsah řešeného území je také zobrazen v přiloženém schematickém plánu.
Rozsah odevzdání:
– situace zájmového území - polohopisný plán v měřítku 1:500 (měřítko pro tištěné paré) v kvalitě účelové mapy, včetně připojení na systémy S–JTKS a BPV; situace bude zahrnovat zobrazení vzrostlé zeleně a obvodů keřových skupin
– technická zpráva
Vyhotovení posudku: elektronicky (situace v souř. systému, formát DWG nebo DGN) na CD, 1x tištěné paré
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.07.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 05.08.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.