Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Demolice bytového domu č.p. 247,248,249 v ulici Dolní Příkopy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o budovu s pěti nadzemními podlažími (suterén a 1.NP – 4.NP), podkrovím a valbovou střechou. Zdivo je provedeno z cihel plných pálených, stropy jsou pravděpodobně tvořeny škvárobetonovými stropními vložkami kladených do železobetonových stropních překladů, komíny jsou zděné z CPP. Zdivo nosné je tloušťky 450 a 300 mm. Příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných pálených tl. 150 mm a 75 mm. Schodiště je železobetonové. Okna jsou dřevěná dvojitá. Konstrukce krovu je dřevěná z vazných trámů, stojek a krokví. Krov je podporován ležatými stolicemi s bačkorami. Střešní krytina je provedena z falcovaných plechů kladenými na laťování. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že nosné konstrukce budovy nejsou narušeny. Budova je stabilní, ale velice poničena.Vzhledem k bourání celého objektu i s vlastní konstrukcí budou bourací práce postupovat v takovém pořadí, aby nedošlo k ohrožení stability vlastní konstrukce během demolice. Objekt je odpojen od veškerých energií. Demolice bude prováděna specializovanou firmou ručně a pomocí těžké techniky a to postupným rozebíráním a tříděním jednotlivých odpadů (dřevo, kov, zděné a betonové konstrukce). Budova se nachází v blízkosti ulice Dolní Příkopy, kudy vede příjezdová cesta k ostatním objektům. Komunikace nebude muset být při demolici uzavřená. Během demolice bude postupováno tak, aby bourané konstrukce nepadaly na příjezdovou komunikaci. K demolovanému objektu budou mít přístup pouze pracovníci firmy provádějící samotnou demolici. Ohrožený prostor bude vymezen oplocením na mobilních sloupcích.
Vstup na staveniště a pohyb po staveništi nepovolaným osobám bude zakázán – bude zajištěno dodavatelem stavby. Dále bude staveniště ohraničeno páskami, udávajícími vstup zakázán.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 06.06.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.