Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Debrnický potok ř. km 0,000 - 0,250


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Koryto je v tomto úseku neupravené. K narušení levého břehu dochází především zrychlením průtoku při průtoku mostní konstrukcí a vlivem nestabilního levého břehu koryta.
Je navržena stabilizace obou břehů v celém řešeném úseku. V místě strmějšího svahu na pravém břehu je navržena konstrukce kamenné rovnaniny pro zpevnění břehu a zabránění podemílání na konkávní straně oblouku. Na levém břehu je navržena stabilizace břehu kamennou rovnaninou v blízkosti staveb. Dále je koryto v úseku délky 40 m stabilizováno kamennými prahy do betonu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Maršovský potok ř.km 1,950-2,040“

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- NDCon , s.r.o., Zlatnická 10/1582 , Praha 1, PSČ 110 00.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Pravomocné územní rozhodnutí vydané MěÚ Sezimovo ústí dne 27.04.2017 pod č. j. MESU-357/2017/OSÚ/ÚR/CHAR-5/5, Pravomocné stavebního povolení vydané MěÚ Tábor dne 17.10.2017 pod č. j. METAB 51765/2017/OŽP/Kr,
Společné stanovisko OŽP vydané MěÚ Tábor dne 17.10.2016 pod č. j. METAB 46920/2016/OŽP/Maš,
Koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Tábor dne 7.11.2016 pod č. j. METAB 53043/2016/OR/HPol,
Stanovisko správce povodí vydaného Povodím Vltavy, s.p. dne 3.10.2016 pod č. j. 51603/2016-142.
Stanovisko SÚS Jihočeského kraje vydané dne 11.10.2016 pod č. j. Jck 16166/2016
Stanovisko Českého rybářského svazu, z. s. vydané dne 26.09.2016 pod č. j. 1019/16
Stanovisko obce Ústrašice vydané dne 04.10.2016 pod č. j. 25/2016
Stanovisko společnosti CETIN zn. 731587/16 ze dne 13.10.2016
Stanovisko E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 18.08.2017
Stanovisko ČEVAK pod zn. 017030004463 ze dne 08.08.2017
Vyjádření T-Mobile Czech Republic pod. zn. E38046/17 ze dne 01.01.2017

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Rybova Lhota

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.11.2018 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.