Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace komunikace cyklostezky. Cílem navržené stavby je odvést nemotorovou dopravu a chodce z frekventované silnice III/01151 a vytvořit podmínky pro další pokračování trasy směrem do Horní Lomné s ohledem na ucelenost sítě cyklostezek. Koncepce směrového řešení má snahu trasovat komunikaci jako nejkratší spojnici mezi koncem dokončeného úseku 9 a hranicí katastru. Podél této trasy se vyskytují stávající stavby a přírodní překážky (vodní tok, lesní porost, svahování), které jsou pro směrové vedení rozhodující. Navrhovaná stavba je rozdělena na 2 souvislé úseky: Úsek 10 je veden zpočátku podél komunikace III/01151 Jablunkov – Horní Lomná na stávající opěrné stěně a poté na násypu. Přibližně v ½ úseku se od ní odklání a trasa se přibližuje levému břehu řeky. Na začátku souběhu s řekou je navržena úprava koryta toku (SO 301), řeka zde podemílá krajskou komunikaci. Úsek 10 je ukončen novou lávkou L2 délky 19,0 m. Návazný úsek ukončující III. etapu, úsek 11, začíná za lávkou a pokračuje po pravém břehu řeky mezi břehem a svahem po pláni. Trasa kopíruje STL plynovod a končí na hranici katastru s Horní Lomnou Aby byl zajištěn stávající přístup na pozemky, které budou rozděleny stavbou cyklostezky, a nedocházelo k poškození povrchu stezky, jsou po celé trase navrženy zpevněné přejezdy šířky 4 m. V těchto úsecích bude zesílena podkladní vrstva na 300 mm a krajnice opevněny dvojřádkem z žulových kostek středních 10/12. Místa budou odlišena barvou povrchu – červený asfaltový povrch.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.11.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.