Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Cestovní adaptéry.


Kategorie

IT
IT ->  Ostatní

Lokalita:

Pardubický kraj

Popis:
Jedná se o nákup cestovních adaptérů dle specifikace v Příloze 1 této výzvy. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. V případě technických dotazů kontaktujte rtm. Janu Šulcovou tel. 973 244 286. Seznam materiálu a bližší specifikace viz Specifikace. Vyplněná objednávka a Specifikace ( Příloha 1) musí být přiložena k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky. Nabídka, bez řádně vyplněné Specifikace, nebo objednávky, nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Kompletně vyplněná Specifikace ( Příloha 1) musí být součástí vaší nabídky. Nabídka, bez řádně vyplněné Specifikace a statutárním orgánem podepsané objednávky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace ( Příloha 1) , v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Dodání zboží provést k VZ 5512 Pardubice - Semtín v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. Při dodání olejů požadujeme doložit bezpečnostní listy z důvodu letecké přepravy do zahraničí. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.07.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.