Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů“ – PD+IČ+AD


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem je zpracování PD na realizaci výměny oken a rekonstrukci obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů. Součástí PD dále bude: - energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou dle zák. č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č.480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku). Energetický posudek bude zpracován v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP pro 100. výzvu MŽP/OPŽP 2014 – 2020 - viz přílohy č. 5 výzvy. - v rámci zpracovaného energetického posudku bude i navržení systému zavedení energetického managementu v souladu s metodikou zveřejněnou SFŽP pro 100. výzvu MŽP/OPŽP 2014 – 2020 - viz přílohy č. 5 výzvy. - bude zde jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval, - energetický štítek obálky budovy EŠOB (samostatně, pokud nebude součástí příloh energetického posudku). EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření dle normy ČSN 730540-2 (2011). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011), - průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. - vyplněný formulář „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu – příloha č. 5 výzvy - odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ posuzující výskyt živočichů na objektu – viz příloha č. 5 výzvy - čestné prohlášení zpracovatele odborného posudku zpracovaného v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“, že splňuje požadavek na délku odborné praxe v délce 3 let v oboru.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.08.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.