Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019 a rok 2020


Kategorie

Energie
Energie ->  Elektřina a plyn

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektřiny do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě:
a) smlouvy o dodávce elektřiny, a to ve vztahu k odběrným místům:
1. JM_207 S – centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín,
2. JM_280 Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
a
b) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to ve vztahu k ostatním odběrným místům,
podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.09.2018 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.