Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

ČD Cargo, a.s., realizace kamerových systémů


Kategorie

Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je provedení díla s názvem „ČD Cargo, a.s., realizace kamerových systémů“ dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci a návrhu Smlouvy o dílo a v přílohách tohoto dokumentu (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném ve Výkazu Výměr, který tvoří Přílohu č.4 Zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, vypracované společností TELMO a.s. ve 12/2016 (dále jen „PD“). Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.11.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 22.11.2018 (13:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.