Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099

Číslo ve věstníku:
Z2018-030409
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o realizaci nových autobusových zastávek, které budou realizovány formou zálivů při ulici Na Hlavní. Povrch zálivu bude asfaltový - mastixový, chodníky budou provedeny z betonové dlažby. U zastávky při východní straně bude provedena opěrná zídka ze ztraceného bednění výšky 0,8 m a v délce 70 m. Zídka bude opatřena zábradlím výšky 1,0 m. Obruby u vozovky budou žulové, u zeleně betonové. VDZ a SDZ bude provedeno dle TP a vydaného Stanovení místní úpravy PK. Odvodnění bude provedeno do stávající zeleně a do nového odvodňovacího příkopu. Dále je navržena zdvojená uliční vpusť, která je napojena na stávající stoku. V místě stávajících uličních vpustí, které se nacházejí v příkopu, bude zřízen lapač splavenin. Součástí stavby budou nové stožáry VO a dále dojde k prodloužení plynových chrániček, které budou opatřeny čichačkami.

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.09.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 26.09.2018 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.