Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba chodníku, opěrné zdi a dešťové kanalizace ve Valašském Meziříčí, místní části Podlesí dle dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Pavlem Čunkem, Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162, která je součástí zadávací dokumentace.
Součástí předmětu veřejné zakázky (součástí nabídkové ceny) je kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele a těch, které jsou součástí položkového rozpočtu, rovněž:
• zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
• informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
• informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
• projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku
• doklad o vytyčení stavby
• protokol o statických zatěžovacích zkouškách
• tlakové zkoušky dešťové kanalizace
• kamerové zkoušky dešťové kanalizace, včetně protokolu a videa záznamu na datovém nosiči

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.03.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.