Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
29.05.2023 D3 SSÚD Borek
03.04.2023 ZŠ Stráž nad Nisou – dispoziční úpravy ve 3. NP a oprava střechy č. p. 138
14.04.2023 Lodrantka, Horní a Dolní roveň sekání vodního rostlinstva v úpravě ř. km 0,000 - 3,300
24.04.2023 Dodávka volně ložené posypové soli
04.04.2023 Nákup použitého tlačného člunu TČ 500 (rok 2023)
26.04.2023 Kompaktor pro hutnění komunálního odpadu
02.05.2023 Dodávky kancelářského papíru 2023 - 2024
24.04.2023 Přístroj pro měření kontaktního úhlu
17.04.2023 Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Trutnov - 2023
11.04.2023 IT technika a zařízení pro FD ČVUT