Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
18.02.2020 DNS - Automobil M1 (mikrobus) - nákup 2020-2023 Auto-moto, doprava Celá Česká republika 20.01.2020
05.02.2020 Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 21.01.2020
06.02.2020 Křivoklát - vodovod Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 03.01.2020
05.02.2020 Realizace úspor energie - OO PČR Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206 … Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 20.01.2020
30.01.2020 Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice Projekty a studie Celá Česká republika 14.01.2020
14.02.2020 Kyjov – Traktorka, přeložka STL plynovodu Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 28.01.2020
29.01.2020 Snížení množství emisí TZL při opracování DESek CETRIS® Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 23.12.2019
12.02.2020 Dodání osobních automobilů velitelských v policejní úpravě pro PMJ… Auto-moto, doprava Celá Česká republika 21.01.2020
05.02.2020 DDM - oprava elektroinstalace, pavilon C Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 20.01.2020
03.02.2020 Úplná aktualizace ÚAP statutárního města Brna 2020 Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 14.01.2020