Profil zadavatele

Základní údaje:
Název zadavatele:

.A.S.A., spol. s r.o.

IČ: 458 09 712
DIČ: CZ45809712

Sídlo: Ďáblická 89
Město: Praha
PSČ: 182 00

Adresa profilu Najdi VZ: http://www.najdivz.cz/profily-zadavatelu/a-s-a-spol-s-r-o-6511/
Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Registrujte se ZDARMA
Registrujte se a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.

Zakázky zadavatele:

Datum podání
nabídek
Název zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
po lhůtě

Intenzifikace systému shromažďování odpadů FCC ČR provoz Miroslav

Odpadové hospodářství, ekologie
Dopravní prostředky a příslušenství
Hlavní město Praha 26.09.2017
Nebyly nalezeny žádné zakázky.
Datum podání
nabídek
Název zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
po lhůtě

Intenzifikace systému shromažďování odpadů FCC ČR provoz Miroslav

Odpadové hospodářství, ekologie
Dopravní prostředky a příslušenství
Hlavní město Praha 26.09.2017