Datum podání
nabídek
Název zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
01.08.2020 Dodávky serverů, počítačů, notebooků, tiskáren, multifunkčních… IT Celá Česká republika 19.10.2016
19.02.2018 G 25 - identifikace závady,následná oprava a kalibrace váhy… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 08.02.2018
28.02.2018 Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce Opravy, revize a servis Celá Česká republika 22.01.2018
21.03.2018 PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích … Nábytek Celá Česká republika 09.02.2018
23.03.2018 Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina Projekty a studie Celá Česká republika 16.02.2018
19.02.2018 TDS a činnost koordinátora BOZP pro akci „Rekonstrukce vnitřní… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 07.02.2018
05.03.2018 ZŠ Olešnice - moderně a komlexně - dodávky IT Celá Česká republika 29.01.2018
12.03.2018 Bytové domy č.p.44-48, Erpužice-projekt energetických úspor" , … Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 17.02.2018
02.03.2018 Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi, ř.km… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 14.02.2018
21.02.2018 Provedení revizí elektrických instalací v objektech školských zařízení Opravy, revize a servis Celá Česká republika 07.02.2018