Datum podání
nabídek
Název zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
19.03.2018 Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 15.02.2018
28.02.2018 VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 2.… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 08.02.2018
19.02.2018 PřF - Plynový chromatograf Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 10.01.2018
23.02.2018 Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 25.01.2018
12.03.2018 Zakázka: Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 14.02.2018
04.05.2018 Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace Poradenské, právní a tlumočnické služby Celá Česká republika 04.05.2016
23.02.2018 Dodávka RTG přístroje s C-ramenem Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 14.02.2018
27.02.2018 Nákup fotoaparátu s příslušenstvím Technologie, stroje, přístroje a elektronika Kraj Vysočina 16.02.2018
08.03.2018 Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 25.01.2018
23.03.2018 LF – Model horní končetiny pro dopplerovské měření s pulzní pumpou IT Celá Česká republika 02.02.2018